kontakt

TABOR FILM FESTIVAL
Dvorac Veliki Tabor
Košnički Hum 1
49216 Desinić
Lokacija: http://bit.ly/2sN3ed5

ADRESA ZA SLANJE POŠTE
TABOR FILM FESTIVAL
Trg Dragutina Domjanića 6, 49 210, Zabok, Croatia

GSM
+385 91 8932 023

EMAIL
nenad.tff@gmail.com

KONTAKT ZA MEDIJE
taborfilmfestival.press@gmail.com

KONTAKT ZA SPONZORSTVA I PARTNERE

WEB
www.taborfilmfestival.com

FACEBOOK
https://www.facebook.com/TaborFilmFestival

TWITTER
https://twitter.com/TaborFilmFest

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/tabor_film_festival/

ORGANIZATOR
goKUL
Građanska organizacija za kulturu ‘GOKUL’
Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok