Uragan

Javier Ruiz / Mexico / Meksiko / 2024 / 28' 48" | igrani / movie
Život boksača prikazan je u dvije različite situacije, sagledavajući posljedice odluka koje donosimo u životu i utjecaj ljudi oko nas.