RADIONICE / WORKSHOPS

KAKO SNIMITI FILM

Cilj je ove radionice upoznati djecu s osnovnim filmskim alatima i uvesti ih u proces nastajanja filma. Rad s polaznicima uključuje upoznavanje filmskih izražajnih sredstava, osvještavanje percepcije, razvoj ideja i konstrukciju priče, upoznavanje s opremom za snimanje, redateljskim postupcima, kretanjima kamere, montažom i analizom realiziranih filmskih radova. Usto, polaznici će dobiti i mogućnost da nova znanja uobliče u svoje prve filmske uratke.
Voditelj radionice višestruko je nagrađivani filmski redatelj Tomislav Šoban.

HOW TO MAKE A FILM

The aim of this workshop is to familiarize children with basic filmmaking tools and introduce to them the process of making a film. Attendants will learn about filmmaking tropes, becoming aware of one’s perception, creating ideas and story construction, camera equipment, the directing process, camera movement, editing, and film analysis. The attendants will also have an opportunity to bring their new knowledge into practice by making their first films.
The workshop is tutored by the multiple award-winning film director Tomislav Šoban.


RADIONICA ŠAF

Škola animiranog filma – ŠAF Čakovec osnovana je 1975. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih dječjih kinoklubova koji okuplja djecu i mlade radi kreativnog provođenja slobodnog vremena u izradi animiranih filmova. Cilj je ŠAF-a cjelovita izobrazba i odgoj djeteta u estetskome, filmskom, likovnom i drugim oblicima, s naglaskom na izvorno dječje stvaralaštvo koje nije dirigirano utjecajem i željama voditelja. Brojne nagrade i priznanja rezultat su kontinuiranog i osmišljenog rada s mladim animatorima.

Tema je radionice I (O)SMIJEH JE LIJEK, prilagodit će se željama polaznika te njihovim likovnim sposobnostima, a radit će se u kombiniranim animacijskim tehnikama s naglaskom na upotrebi mobilne tehnologije u procesu snimanja. Polaznici će snimiti i šumove za film.

Radionicu animiranog filma vodit će Jasminka Bijelić Ljubić iz Škole animiranog filma Čakovec, koja ima bogato iskustvo u radu s djecom i mladima na izradi animiranih filmova.

ŠAF WORKSHOP

ŠAF Čakovec was founded in 1975 and is one of the oldest cinema clubs for children which gathers children and young people who are interested in spending quality time making animated films.

ŠAF’s aim is providing a well-rounded education and upbringing in the aesthetic, film, art and other forms emphasizing original creativity of the children which is not the reflection of the influence or wishes of the person conducting the workshop.

The numerous awards ŠAF has won are a result of continuous, thought-out work process with young animators.

The main subject of the workshop is LAUGHTER IS ALSO A MEDICINE, and will be tailored to the wishes of the attendants and their artistic skills. Attendants will work with a combination of animation techniques, with an emphasis on the use of mobile technology in the filming process. The attendants will also be recording sounds for the film.

Animated film workshop will be conducted by Jasminka Bijelić Ljubić of the School for Animated Film (ŠAF) in Čakovec. She is experienced in working with children and young people on animated films.


METODIKA NASTAVE KRATKOMETRAŽNOG FILMA

U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom, 8. KIKI donosi i radionički program Metodika nastave kratkometražnog filma namijenjen odgajateljima, učiteljima, nastavnicima, knjižničarima i svim drugim odgojno-obrazovnim radnicima koji će se održati 10. travnja 2019. u Multimedijskom centru Zabok (kino Zabok).

Cilj je programa sudionicima pružiti praktične alate kojima će moći ostvariti nastavu filmske umjetnosti, bilo u sklopu sata medijske kulture unutar Hrvatskog jezika, bilo u sklopu drugih predmeta ili međupredmetnih sadržaja. Voditeljice su  radionice Ana Đordić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i fakultativne nastave filmske umjetnosti u XIII. gimnaziji u Zagrebu, i Jelena Modrić, docentica na Odsjeku montaže Akademije dramske umjetnosti.

SHORT FILM TEACHING METHOD

During the 8th edition of KIKI on April 10, 2019 in Zabok, a workshop programme Short film teaching method aimed at kindergarten teachers, teachers and professors will be held in cooperation with the Croatian Audiovisual Centre.

The aim of the programme is providing the participants with appropriate tools for teaching film classes, either within the framework of media culture classes during Croatian language classes, during other subjects or within inter-subject curriculum. The workshops will be conducted by Ana Đordić, teacher of Croatian language and film art at Zagreb’s XIII Gymnasium high school, and Jelena Modrić, an assistant professor at the Department of Film Editing at the Zagreb Academy of Dramatic Arts.