RADIONICE / WORKSHOPS

KAKO GLEDATI FILM

Cilj radionice Kako gledati film jest upoznavanje djece s osnovnim alatima za osviješteno gledanja filma. Razvijanje vještine prepoznavanja i analize različitih filmskih izražajnih sredstava ključ je kvalitetnoga gledanja filma što omogućuje da ga argumentirano kritički vrednujemo. Gledanjem i analizom odabranih filmova na radionici će se usvajati osnovna filmološka znanja o strukturi filmskog djela, a razvijat će se i vještina interpretacije koja proizlazi upravo iz mogućnosti njihova uočavanja. Voditeljica radionice je Višnja Vukašinović.

HOW TO WATCH A FILM

The aim of the How to Watch a Film workshop is to introduce the children with the basic tools for watching films critically. Developing the skill of recognizing and analyzing different film forms is the key to quality film watching which will allow us to watch a film critically and analyze it using arguments. By watching and analyzing the selected films during the workshop the children will learn basic film skills regarding the structure of films and also develop film interpretation skills. The film interpretation skills are a direct result of the ability to perceive film forms.

Višnja Vukašinović will conduct the workshop.


RADIONICA ŠAF

ŠAF Čakovec osnovan je 1975. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih dječjih kinoklubova koji okuplja djecu i mlade s ciljem kreativnog provođenja slobodnog vremena u izradi animiranih filmova.
Cilj ŠAF-a cjelovita je izobrazba i odgoj djeteta u estetskome, filmskom, likovnom i drugim oblicima, s naglaskom na izvorno dječje stvaralaštvo koje nije dirigirano utjecajem i željama voditelja. Radionicu animiranog filma vodit će Jasminka Bijelić Ljubić iz Škole animiranog filma Čakovec, koja ima bogato iskustvo u radu s djecom i mladima na izradi animiranih filmova.

ŠAF WORKSHP

ŠAF Čakovec was founded in 1975 and is one of the oldest cinema clubs for children which gathers children and young people who are interested in spending quality time making animated films.

ŠAF’s aim is providing a well-rounded education and upbringing in the aesthetic, film, art and other forms emphasizing original creativity of the children which is not the reflection of the influence or wishes of the person conducting the workshop.

Animated film workshop will be conducted by Jasminka Bijelić Ljubić of the School for Animated Film (ŠAF) in Čakovec. She is experienced in working with children and young people on animated films.


STRUČNI SKUP

U sklopu KIKI-ja – međunarodnog festivala dječjeg filma, 2017. godine započeli smo s edukacijom za odgajatelje, učitelje i nastavnike stručnim skupom na temu „Pismenosti 21. stoljeća – medijska i filmska pismenost“.

Ove godine edukaciju nastavljamo organizacijom stručnog skupa na temu „Čarolija filmskog jezika – što se može prikazati samo filmom“ i „Film i hrvatsko obrazovanje“. Stručni skup održat će se u četvrtak 26. travnja 2018. godine u 17 sati u Multimedijskom centru Zabok (kino Zabok).

Predavači su eminentni stručnjaci koji se bave tematikom filma Višnja Vukašinović, filmska kritičarka i dobitnica nagrade  Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolju kritičarku 2016. godine, i Boris Jokić, znanstveni suradnik Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i prvi voditelj Cjelovite kurikularne reforme.

PROFESSIONAL CONFERENCE

 In 2017, within the framework of KIKI – International Film Festival for Children we decided to start with training kindergarten teachers, teachers and educators. The training started with the professional conference on the topic of “21st century literacy – media and film literacy”.

This year the training continues in the form of organizing a professional meeting on the topic of “The magic of film language – what can be shown by film alone” and “Film and education in Croatia”. The professional conference will be held on Thursday, April 26, 2018 at 5 p.m. in the Multimedia centre (cinema Zabok).

Lecturers are prominent experts on film: Višnja Vukašinović, film critic who in 2016 won the best young film critic award given by Croatian Film Critics Society, and Boris Jokić, a research associate at the Institute for Social Research in Zagreb and the first head of the comprehensive curricular reform.


METODIKA NASTAVE KRATKOMETRAŽNOG FILMA

U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom, 7. KIKI donosi i radionički program Metodika nastave kratkometražnog filma namijenjen odgajateljima, učiteljima i profesorima – koji će se održati 26. travnja 2018. u Zaboku.

Cilj programa je da sudionicima pruži praktične alate kojima će moći realizirati nastavu filmske umjetnosti, bilo u sklopu sata medijske kulture unutar predmeta Hrvatski jezik, bilo u sklopu drugih predmeta ili međupredmetnih sadržaja. Voditeljice radionice su Ana Đordić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i fakultativne nastave filmske umjetnosti u XIII. gimnaziji u Zagrebu, i Jelena Modrić, docentica na Odsjeku montaže Akademije dramske umjetnosti.

SHORT FILM TEACHING METHOD

 During the 7th edition of KIKI on April 26, 2018 in Zabok, a workshop programme Short film teaching method aimed at kindergarten teachers, teachers and professors will be held in cooperation with the Croatian Audiovisual Centre.

The aim of the programme is providing the participants with appropriate tools for teaching film classes, either within the framework of media culture classes during Croatian language classes, during other subjects or within inter-subject curriculum. The workshops will be conducted by Ana Đordić, teacher of Croatian language and film art at Zagreb’s XIII Gymnasium high school, and Jelena Modrić, an assistant professor at the Department of Film Editing at the Zagreb Academy of Dramatic Arts.