press

Poštovani predstavnici medija, za akreditacije se možete obratiti na:
hangtime.agency@gmail.com.
Rok za traženje akreditacija: utorak, 3. srpnja.