kontakt

TABOR FILM FESTIVAL
Dvorac Veliki Tabor
Košnički Hum 1
49216 Desinić
Lokacija: http://bit.ly/2sN3ed5

GSM
+385 98 850 263
(opće informacije, glazbeni program)
+385 91 8932 023
(filmski program)

FAX
+385 49 221 060

EMAIL
hangtime.agency@gmail.com
(opće informacije, glazbeni program)
nenad@taborfilmfestival.com
(filmski program)

KONTAKT ZA MEDIJE
hangtime.agency@gmail.com
taborfilmfestival.press@gmail.com

KONTAKT ZA SPONZORSTVA I PARTNERE
luka.juranic@gmail.com

WEB
www.taborfilmfestival.com

FACEBOOK
https://www.facebook.com/TaborFilmFestival

TWITTER
https://twitter.com/TaborFilmFest

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/tabor_film_festival/

ORGANIZATOR:
goKUL
Građanska organizacija za kulturu ‘GOKUL’
Trg  Dragutina Domjanića 6, Zabok